Hverdagstips

Den underdiagnostiserte migrenen

Hodepine er en av de vanligste årsakene til at folk oppsøker legen. Jeg ser også ukentlig en rekke pasienter med hodepineplager. Mange er sterkt plaget, har slitt i mange år og opplever nedsatt livskvalitet som følge av hodepine. Jeg har derfor sett et stigende behov for økt kunnskap rundt diagnostisering av disse pasientene. Dette fordi riktig diagnose er avgjørende for rett behandling. For hvor går egentlig grensen mellom det vi kaller hodepine og diagnosen migrene?

Så mange som 14,5% av verdens befolkning har en aktiv migrene. Vi antar at ca. 8% barn, 6 % menn og 18 % kvinner er rammet, altså langt flere kvinner enn menn. Ofte ser vi flere i familien med samme lidelse. Migrene er den største årsaken til tapte, gode leveår blant unge voksne. Hvert år forårsaker migrene over 2 millioner tapte arbeids- og skoledager i Norge, og er den vanligste av alle nevrologiske sykdommer. Likevel går svært mange rundt med en udiagnostisert migrene og får hverdagen ødelagt. Man antar at så mange som 59% av kvinnene og 71% av mennene som plages av migrene er udiagnostiserte. Trolig er kvinner flinkere til å oppsøke lege ved helseutfordringer enn menn, dette bør vi også gjøre noe med for det er hjelp å få.

Migrene påvirker hele livet og på spørreundersøkelser oppgir deltakerne at migrenen medfører vanskeligheter i kjærlighetslivet og har medført samlivsbrudd. Det har hindret dem i tilstrekkelig ivaretakelse av barna, og endel har unngått å få flere barn som følge av plagene migrene gir. Migrene er også en stor årsak til sykefravær på jobb. Er det ikke på tide at migrenepasienter snart blir sett og hørt i større grad?

Migrene er dessverre underdiagnostisert
Migrenebehandling skal primært koordineres og håndteres av din fastlege. Dessverre blir migrene sett på som «usexy» og fastlegene er travle og tar ikke alltid denne pasientgruppen på alvor. Underdiagnostisering kan medføre at hyppigheten av anfallene øker over tid som følge av ineffektiv eller ikkeeksisterende behandling. 52 anfall i året gir betydelig økt risiko for kronisk migrene. Økt kunnskap hos meg som behandler og hos deg som pasient kan derfor øke sjansen for at du får den hjelpen du trenger. Det er selvfølgelig ikke slik det skal være, men dessverre må man ofte stå på litt ekstra for å få den hjelpen og utredningen man trenger hos fastlegen. Jeg vil derfor lære deg litt om migrene, og hvordan vi skiller migrene fra andre hodepinediagnoser.

Riktig diagnose er avgjørende for riktig behandling, og det viser seg at pasienter som oppsøker lege på grunn av anfallsvis hodepine stort sett har en form for migrene. Dette på tross av at hverken lege eller pasient tror at hodepinen er migrene.

Vi har alle opplevd hodepine og vet at det stort sett avtar dersom vi stresser mindre, drikker mer vann, sover, får frisk luft, begynner med briller dersom synet er en trigger, løsner opp i stiv muskulatur i skuldre og nakke, eller oppsøker kiropraktor dersom nakken føles låst og anspent. Men hva med de gangene når vanlige råd ikke hjelper, og smerten tar overhånd? Er det fortsatt bare en hodepine eller kan du være rammet av migrene?

Mange ulike hodepinevarianter
Hodepine er svært sammensatt og det finnes flere hundre underkategorier av hodepine, men vi deler vanligvis hodepine inn i tre kategorier: Spenningshodepine, nakkehodepine eller migrene.

Nakkehodepine/cervikogen hodepine
Dette er en ensidig hodepine der det er tydelig at smertene stammer fra nakken, enten fra ledd eller muskulatur. Ofte er det en strålende smerte mot/rundt øyet og i tinningen ved denne hodepinen. Smerten kan vedvare i flere dager og kan forverres ved ulike bevegelser av nakken. Det er ofte stramhet i nakke- og halsmuskulatur som forsterkere eller reproduserer hodepinene dersom jeg presser mot punktene.

Spenningshodepine /tensjonshodepine
Dette er den vanligste hodepineformen og utgjør ca 75% av alle hodepinetilfelle. Denne hodepineformen oppleves primært som et press/trykk i hodet, og mange beskriver en følelse av et stramt bånd over pannen eller rundt hodet når de er til undersøkelse hos meg. Noen opplever også svimmelhet eller kvalme ved denne hodepinen, men det er sjelden kvalmen leder til oppkast. Ømfintlighet for lys kan oppstå, men ikke på samme måten som ved migrene.

Pasientene med spenningshodepine har gjerne muskulære spenninger i nakke, hals, kjeve, skuldre og øvre del av rygg. Stramhet i muskulaturen kan utløse hodepinen som følge av referert smerte. Hodepinen utløses gjerne av stress, ensidig belastning over tid, lite søvn, dårlig ergonomi på arbeidsplassen eller annet psykososialt stress i hverdagen.

Hodepinen reduseres ofte om du er aktiv og beveger deg. Det er sjelden pasienter med spenningshodepine oppsøker legen, men de kommer ofte til meg på klinikken. Du kan lese mer om spenningshodepine her.

Migrene
Denne hodepinen kjennetegnes av anfall, gjerne med svimmelhet, lyd og lysskyhet, kvalme og oppkast. Anfallene varer stort sett fra 4-72 timer og gir en sterk, pulserende hodepine. 10-20% opplever også det vi kaller aura som et forstadium til anfallet. Aura oppstår gjerne 15-20 min før selve anfallet, og gir gjerne synsforstyrrelser som kan minne om lyn, lysglimt, eller sølvtråder i synsfeltet. Deler av synsfeltet kan også bli uklart og forsvinne innen hodepinen setter inn. Migrene blir ofte forverret av bevegelse og aktivitet og de som er plaget av migrene vil gjerne ligge i ro på et mørkt og kaldt rom.

Migrene kan utløses av blant annet stress, menstruasjon, rødvin og værforandringer. Noen har anfall så sjelden som hvert 3. år, mens andre får migreneanfall flere ganger i uken. Migrene er gjerne arvelig, og det er ofte flere i familien som er plaget med migrene oppgir pasientene.

Hodepine kommer som du nå har lest, i flere former og smerten som oppstår er ulik og sitter forskjellige steder i hodet. Hodepinen kan stråle, banke eller presse. Det som skiller migrenen fra den vanlige hodepinen, er at smerten er intens og pulserende. Smertene kan kjennes fra pannen, tinningen eller den ene siden av hodet, og bevegelse vil forverre situasjonen.

Hodepinedagbok, et nyttig verktøy
Et nyttig verktøy for kartlegging av hodepine er hodepinedagbok, noe jeg alltid ber hodepinepasienter å fylle ut når vi igangsetter et behandlingsforløp. Dette gir både meg, pasient og fastlegen en bedre oversikt over hyppighet, anfall og medisinforbruk ved hodepine. Jeg anbefaler ofte appen Hodepinedagboken.

Din egen opplevelse av hodepinen og hva som er med på å trigge, men også redusere den er nyttig informasjon for å stille rett diagnose og planlegge behandling. For noen hjelper det med søvn og ro, mens andre trenger et mørkt rom. Noen har god effekt av muskulær behandling eller manipulasjoner hos en kiropraktor for å korrigere stivhet, nedsatt bevegelse og spenninger i nakke, hals og skuldre. Dersom du lider av migrene vil det være liten hjelp i vanlig smertestillende medikamenter som ibux og paracett. Dessverre er det mange som har et høyt overforbruk av disse medisinene fordi de ikke har fått stilt rett diagnose. Fastlegen din eller en nevrolog vil kunne skrive ut spesifikk migrenemedisin i form av tabletter, nesespray eller injeksjoner.

Ikke nøl med å oppsøke hjelp
Jeg håper lesingen har vært nyttig og gitt deg mer kunnskap om de ulike hodepineformene, og hva som skiller migrene fra andre hodepinevarianter. Mitt ønske er at du oppsøker din fastlege dersom du tror du har en udiagnostisert migrene slik at du får den utredningen du trenger. Push gjerne litt på din fastlege og be om en utredning hos nevrolog for undersøkelse og utprøving av medisiner. Det finnes medisiner som kan tas forebyggende, eller anfallsbehandling som tas når anfallet er i anmarsj. God anfallsbehandling er trolig den beste migreneprofylaksen vi har, og gir mange pasienter et bedre liv!

Kommer du i gang med tidlig behandling kan dette gi økt smertelette, færre tilbakefall av hodepine, redusert medikamentforbruk, færre bivirkninger, og mindre kostnader til behandling som ikke fungerer for deg og din hodepine. Jeg har et tett samarbeid med fastleger og jeg tror at langt flere migrenepasienter kan leve et «normalt» liv dersom vi jobber tverrfaglig, diagnostiserer riktig og optimaliserer behandlingen i samarbeid med deg som pasient. Mitt håp er at denne teksten kan gi noen av dere der ut en bedre hverdag med rett diagnose og igangsatt behandling!

Lurer du på om du har migrene? Ta PIN-testen her. 

Book en konsultansjon hos oss i dag

Book time med en av våre spesialister…

Relevante artikler

Trappeløp – spenst, styrke og kondisjon

TRENINGSTIPS

Det er vår og løpetid!

TRENINGSTIPS

Dette skal du tenke på når du skal kjøpe nye joggesko!

Ta kontakt med oss