Trykkbølge­behandling

Trykkbølgebehandling kan være effektiv behandling for smerter og plager i muskel- og skjellet systemet, gjerne ved skader i seneapparatet.

Hva er trykkbølgebehandling?

Radierende trykkbølgebehandling (rESWT) genereres via lufttrykk (pneumatisk) og innebærer en serie av høyenergetiske, trykkbølger/pulser som tilføres hudoverflaten i området som skal behandles. Det maksimale energiområdet blir relativt hudnært. Selve utbredelsen har en kjegleform hvor energien i en puls avtar i dybden. rESWT er mest effektiv på mer overflatiske områder som for eksempel albue, kne og fot, da energifokuset er fra 0-3 cm.

Behandlingen påvirker cellemembraner i det aktuelle behandlingsområdet og det oppstår mikroskader i vevet. Dette fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og aktiverer en rekke stoffskifteprosesser i nedslagsfeltet for behandlingen. Dette stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Direkte og indirekte vil trykkbølgene også forsterke prosesser som bryter ned kalkpåleiringer og andre forandringer i bindevev som sener og brusk.

Trykkbølgebehandling skal ikke skje i kombinasjon med medikamentbruk, for eksempel kortison, voltaren og liknende preparater. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende egenskaper. Det er ikke uvanlig å oppleve umiddelbar smertelindring etter første behandling, men deretter vi smerten komme tilbake. Det er normalt med en gradvis nedtrapping av smertesignalene i området du har vondt. Det er viktig å være klar over at kroppens «selvreparerende» egenskap er en prosess som tar lang tid, og at dette ikke er noen «quickfix» behandling. Eventuelle bivirkninger er vanligvis minimale, men hudrødme, varmefølelse og lett hevelse er normalt. Lokal ømhet kan også forekomme.

Book en konsultansjon hos oss i dag