Ultralyd­undersøkelse

Vi bruker ultralyd for å se og undersøke muskler, sener, ledd, leddbånd, slimposer og bindevev. Vi bruker det for å sikre riktig diagnose og dermed finne riktig behandling raskt.

Slik bruker vi ultralyd i undersøkelsen

Det brukes gele på huden hvor lydhodet(proben) skal føres. Lydbølgene sendes ned i vevet og tilbake til proben, som igjen sender det til en datamaskin som leser lydbølgene. Dette gir bilder på en skjerm. Bildene leses og brukes i diagnostiseringen av skaden pasienten har.

Vi kan bevege proben underveis(dynamisk undersøkelse) og ser da live-bilder på skjermen.  Vi kan bevege skadeområdet mens vi skanner så vi ser enda tydeligere om det er større skader enn hva vi kan se om vevet ligger helt i ro. Dette er en fordel sammenlignet med røntgen og MR-bilder hvor pasienten må være helt i ro.

Derfor bruker vi ultralyd

Her på klinikken bruker vi ultralyddiagnostikk i vår undersøkelse. Kommer du inn med ett vondt kne eller en vrikket ankel, bruker vi ultralyddiagnostikk som supplement etter anamnese(samtale) og klinisk undersøkelse (når vi kjenner, beveger etc.).

Vi bruker ultralyddiagnostikk for å få en så konkret diagnose som mulig. Vi kan se om en sene er nesten overrevet eller om den kun er lett overbelastet. Bildene i seg selv bestemmer ikke diagnose og fremgangsplan, men det gir en indikasjon på om anamnese og undersøkelse stemmer med hverandre og om behandlingsforløp er fornuftig ut i fra dette.  Hvis en historie ikke stemmer helt med seg selv, kan ultralyddiagnostikken hjelpe oss på rett vei til å forstå pasientens plage og dermed videre inn i riktig behandling.

Vi bruker også ultralyddiagnostikken til å se om det er doppleraktvitet i området. Det betyr at det er økt innvekst av blodkar. Ser vi dette i for eksempel ledd eller sener kaller vi det på folkemunne for en betennelse. Med ultralyd blir vi tryggere i diagnostikk og det kan være lettere å legge en presis behandlingsplan.

kunde hviler føttene sine i record

Fordeler med ultralyd

Fordeler med å bruke ultralyddiagnostikk er at det er rimelig sammenlignet med MR og CT. Det gir heller ingen risiko eller bivirkninger til behandler eller pasienten da det kun er lydbølger i ultralyden og ingen stråler. Det er en smertefri undersøkelse.

En stor fordel er også at bildene er der umiddelbart og kan lese og tolkes samtidig som pasienten er hos oss. Som nevnt over er også bildene dynamiske, noe som ofte gir et større oversikt av skaden. Det er også lett å re-teste underveis i behandlingen da undersøkelsen er lett tilgjengelig hos oss.

Vi kan se deler av et ledd med ultralyd. MR kan være ett suplement om hele leddet skal vurderes. Ved mistanke om brudd er røntgen å foretrekke.

Ultralyd kan også kalles ultralyddiagnostikk eller ultrasonografi/sonografisk undersøkelse.

Våre terapeuter har utdannelse for å sikre en riktig forståelse av bruken av ultralyddiagnostikk.

Book en konsultansjon
hos oss i dag

Relevante artikler

Kiropraktor: Førstegangskonsultasjon

Kiropraktor: Førstegangskonsultasjon

Ved en førstegangskonsultasjon hos oss, vil kiropraktoren 1) gå gjennom sykdomshistorikk og hente inn informasjon om tidligere plager, skader og sykdom, samt andre forhold som kan ha innvirkning på dine plager.2) gjennomføre en grundig undersøkelse av...

les mer
Migrene? Ta PIN-testen!

Migrene? Ta PIN-testen!

Lurer du på om du har migrene? Da kan PIN-testen være et nyttig verktøy. I forrige artikkel, om den underdiagnostiserte migrenen, kunne du lese om at hodepine kommer i flere former, og at det som skiller migrenen fra den vanlige hodepinen, er at smerten er intens og...

les mer
Den underdiagnostiserte migrenen

Den underdiagnostiserte migrenen

Hodepine er en av de vanligste årsakene til at folk oppsøker legen. Jeg ser også ukentlig en rekke pasienter med hodepineplager. Mange er sterkt plaget, har slitt i mange år og opplever nedsatt livskvalitet som følge av hodepine. Jeg har derfor sett et stigende behov...

les mer