Osteopati

En osteopat finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopat ønsker man å få en helhetlig forståelse av pasients plager for å bidra til bedring.

Osteopater hos Torp&Co

OSTEOPAT D.O

André Ingebrigtsen

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi bruker derfor god tid i det første møtet med deg som pasient for å danne et helhetsinntrykk av deg og dine plager. På bakgrunn av dette setter vi opp en undersøkelse- og behandlingsplan som passer nettopp deg og dine forutsetninger. En osteopat fungerer også som primærkontakt, og vil henvise til annet helsepersonell ved behov for videre utredning.

I behandlingen benytter osteopater et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker – både lette og kraftige, som har til hensikt å redusere smerter, bedre funksjonsnivå og øke livskvalitet. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), massasje, samt andre teknikker for ledd, muskler og bindevev. I tillegg blir øvelser og/eller andre aktiviteter brukt som en del av behandlingen når det er behov for dette. Dette kan være aktiviteter du selv følger opp hjemme.

Osteopater er opptatt av å gi deg en bedre forståelse for dine plager. Økt kunnskap om hvordan kroppen fungerer kan gjøre at plagene varer kortere, kommer sjeldnere og blir mindre smertefulle. 

Hva behandler en osteopat?

Pust- og respirasjonsutfordringer

Funksjonelle plager hos spedbarn

De fleste plager vil kunne behandles av flere av våre terapeuter, uavhengig av hvilken profesjon de har. Terapeutene har ulik tilnærming og vil bruke ulike behandlingsteknikker.

Usikker på hvilken behandlingsform som er riktig for din plage? Ta gjerne kontakt med oss, så guider vi deg i riktig retning.

Vi behandler også:

Relevante artikler

The Conduit medlemskap

Slik unngår du beinhinnebetennelse!

Schlatters sykdom

Book en konsultansjon hos oss i dag