AktivA – aktiv med artrose

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig). Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

Det nordiske samarbeidet

AktivA-prosjektet er basert på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-prosjektet) og Danmark (GLA;D-prosjektet). BOA-prosjektet startet opp i 2008 og er allerede implementert i store deler av Sverige. Mer enn 56 000 pasienter var registrert inn i BOA-registeret ved utgangen av 2015. GLA;D-prosjektet startet opp i Danmark i 2013 og ved utgangen av 2015 var nesten 10 000 pasienter inkludert i dette registeret.

Resultatene fra Sverige og Danmark viser at pasienter med artrose i hofte og/eller kne oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte. Det langsiktige målet er å etablere en Nordisk register basert på resultater fra alle tre landene.

Hva er artrose?

Artrose (eller slitasjegikt) er den vanligste og mest utbredte revmatiske sykdommen. Dette er en kronisk sykdom der brusken på leddflatene blir brutt ned. Videre påvirkes også andre strukturer i leddet, som leddkapsel, leddbånd, muskler og knokler. Forekomsten av artrose øker med økende alder, men dette skyldes primært at dersom man har fått artrose, så er dette noe man har for resten av livet. Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker. Man kan få artrose i alle bruskkledde ledd, men det er likevel vanligste å få artrose i knær, hofter og fingre. Årsaken til artrose er ikke kjent, men flere risikofaktorer er blitt identifisert: overvekt, arvelighet, tidligere leddskader, belastende arbeid, alder og muskelsvakhet.

Diagnosen artrose stilles ofte ved hjelp av røntgen, det kan imidlertid ta lang tid før man ser forandringer på røntgen. Det er viktig å komme i gang med behandling og trening tidlig i sykdomsforløpet, og gjennom sykehistorien, undersøkelse av bevegelighet og registrering av smerter kan man stille diagnosen tidligere enn ved røntgen og dermed komme i gang med trening på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer bør alle personer med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne få tilbud om en grunnbehandling bestående av informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

Informasjon

Det er viktig at alle med artrose får grunnleggende informasjon om artrose og om hvordan man selv kan påvirke sin situasjon. Informasjon er viktig for å unngå uro og frykt, øke motivasjonen for trening og på den måten bedre helse og livskvalitet.

Trening

Trening er den behandlingen som har best effekt for de fleste personer med både små og store problemer på grunn av artrose. Det er vist at trening reduserer smerte, bedrer fysisk funksjon og letter aktiviteter i hverdagen. En fysisk aktiv livsstil har dessuten mange andre positive effekter. AktivA-fysioterapeuter kan hjelpe deg med å komme i gang med trening og tilpasse øvelser til det beste for deg.

Vektreduksjon

Overvekt er et stadig vanligere problem og er en kjent risikofaktor for mange sykdommer, også for artrose i kne og hofte. Ved gange er den faktiske belastningen på leddet to til tre ganger større enn kroppsvekten, noe som gjør at selv små endringer i kroppsvekt kan ha store konsekvenser for belastningen på leddet.

AktivA på Torp&co klinikken

Våre fysioterapeuter tilbyr AktivA tilbudet og kan hjelpe deg med dine plager og smerter i hofter og/eller knær.

Vi har ikke et gruppebasert tilbud, men skreddersyr et 1 til 1 opplegg ut i fra dine forutsetninger og behov.

Ved første møtet gjøres det innkomsttester ift funksjon( reise/sette seg, gangtest og trappetest). Du fyller også ut spørreskjemaer du får tilsendt fra forskningsgruppen på mail, samt at det tilrettelegges et treningsopplegg som du kan gjennomføre på treningssenter eller hjemme. Trening skal gjennomføres minumum 2 ganger i uken i 3 måneder. Hvor mye oppfølging du trenger underveis avtaler du med din behandler, og dette avhenger av treningserfaring og behov for veiledning. Det vil alltid være behov for noe oppfølging for å progrediere treningsopplegget ditt slik at du får utvikling i treningen.

Du vil utføre retester etter 3 måneder, samt at du besvarer spørreskjemaer. Du vil også bli fulgt opp fra forskningsgruppen med skjemaer etter 12 og 24 måneder etter oppstart i prosjektet. Det er viktig at du fortsetter å trene også etter at de 3 månedene med oppfølging er over, dette da trening er ferskvare!

Har du spørsmål eller ønsker å delta på AktivA, ta kontakt med fysioterapeut Anette Sjong Mathisen på 959 47 544 eller anma@torpogco.no

Relevante artikler

The Conduit medlemskap

Slik unngår du beinhinnebetennelse!

Schlatters sykdom

Book en konsultansjon hos oss i dag