Henriette Hauge

Osteopat D.O

Telefon

90477830

E-post

henriette.hauge@torpogco.no
Som osteopat har jeg bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.

Som terapeut er jeg opptatt av å se på kroppen i sin helhet, og på den måten kartlegge hver enkelt persons plager og hva som er årsaken bak.

Jeg er opptatt av å se hvert menneske som enkeltindivid, alle med individuelle behov og ønsker. Mitt fokus er å se sammenhengen mellom pasient, kropp og hverdag, for å gi skreddersydd behandling til nettopp deg, dine behov og dine mål. Det å grundig kartlegge årsaken til dine plager, vil være en viktig faktor for å forhindre at de kommer tilbake. Samtidig er det viktig for meg å gi deg som pasient forståelse rundt egne plager og innsikt i behandlingen og hvorfor vi har valgt akkurat denne.

Som osteopat har jeg bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Ved siden av jobben hos Torp & Co, spesialiserer jeg meg innenfor kvinnehelse.

Hos meg kan du forvente en fullstendig samtale rundt dine plager og behov, etterfulgt av en grundig kroppslig undersøkelse. Videre behandling går ut på dype muskulære teknikker som har til hensikt å lette på spenninger, redusere smerte, og optimalisere kroppens funksjon. Jeg gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Jeg liker å jobbe med alt fra pasienter med migreneplager eller kronisk obstruktiv lungelidelse (kols) og astma, kvinnehelse, til de hverdagslige “kontorplagene”, som hodepine, stiv nakke og vonde skuldre.

Utover min faglige erfaring, har jeg vært aktiv innenfor både kampsport og dansing, hvor jeg konkurrerte på et internasjonalt nivå. Fysisk aktivitet er viktig for meg og jeg fyller hverdagen med ulike treningsformer, som sports- og fjellklatring, salsadansing, og aktiviteter som topp- og randoneeturer.

Book time hos meg så skal vi sammen gjøre vårt beste for å bedre din hverdag!