Jeg opplever at Heidi har høy faglig kompetanse, tenker helhetlig og framstår som veldig trygg.