Senebetennelse i hofteleddsbøyeren

Hva er senebetennelse i hofteleddsbøyeren / iliopsoas?

Senebetennelse i iliopsoas er forholdsvis uvanlig og er i noen tilfeller en oversett årsak til lyskesmerter. Vi ser oftest denne skaden blant yngre voksne og noe hyppigere blant kvinner enn menn. Det er spesielt idrettsutøvere som rammes av tilstanden, f eks fotballspillere, dansere, turnere, roere og løpere.

Iliopsoasmuskelen/hofteleddsbøyeren er en kraftig muskel i lysken, og er den viktigste hoftebøyeren, det vil si at den bidrar til å løfte låret i forhold til kroppen. Det er hofteleddsbøyerer som brukes når du løfter benet opp foran deg. Den fører også til en utoverotasjon av låret i hofteleddet.

Muskelen har sitt utspring fra nedre del av korsryggen og bekkenet, og den går deretter på innsiden av bekkenet over nedre kant av bekkenet og hofteleddet. Muskelen fester seg på øvre del av lårbeinet. På undersiden av muskelen ligger en stor slimpose, en bursa, som beskytter den øvre senedelen mot slitasje og gnisninger fra det underliggende benet.

Betennelse i iliopsoas (også kalt tendinopati) og betennelse i slimposen (kalles en bursitt) henger ofte sammen, dette fordi de to strukturene ligger så tett på hverandre. Blir det først en irritasjon eller betennelse (inflammasjon) i den ene, blir gjerne den tilstøtende strukturen også irritert. En betennelse i iliopsoas/hofteleddsbøyer kan oppstå akutt, subakutt eller kronisk, dette avhenger av hvor lenge symptomene har vedvart.

Hva er årsaken til senebetennelse i hofteleddsbøyer / iliopsoas?

Årsaken er som oftest en overbelastning på grunn av gjentatte hoftebøyninger over tid, f eks mye løping, hopping, spark på ball ved skuddtrening eller annen aktivitet som trigger denne muskulaturen. Smerten debuterer ofte gradvis, og er lett å overse innledningsvis. Etterhvert blir smerten mer fremtredende tidligere og tidligere i økten.Det kan også oppstå mer akutte plager ved en strekkskade, også kalt en partiell ruptur, dette betyr at det er deler av muskel-/senefibrene som ryker. Partielle rupturer kan medføre betennelse ved festet på trochanter minor på lårbeinet.

Hva er vanlige symptomer?

Dersom årsaken er en overbelastning, vil smerten stor sett melde seg gradvis over tid. Smerten sitter primært i hoftene eller ned mot lysken. Det er ofte smertefullt og vondt under aktiviteten som trigger smerten for deretter å avta etter trening. Dersom man overser smerten, og den fortsetter å trigges, vil smerten melde seg tidligere og tidligere, og vil deretter også være til stedet i både hvile og på nattestid.

Ved løping eller sparking på ball kan smerten tidvis være mer lokalisert til lysk, men kan også stråle ned i forsiden av låret mot kneet. Noen kan også oppleve fremre knesmerter som følge av stram iliopsoasmuskel.

Endel opplever smerte i ryggen som følge av stivhet og stramhet i hofteleddssbøyer/iliopsoas.

Ved undersøkelse er det viktig å avgjøre hvordan smerten har oppstått, og hva/hvilke bevegelser/øvelser som trigger smerten.

MR eller ultralydundersøkelse kan i noen tilfeller bidra til en sikrere diagnose.

Hva kan du gjøre selv når smerten oppstår?

I de aller fleste tilfeller handler det om belastningsstyring av den aktiviteten som har gitt smerten. F eks må du unngå løp en periode, og trene alternativt. Undersøkelsen vil avdekke skadeomfang og videre bestemme hvordan opptreningen bør forgå. Primært er det stort sett opptrening med fokus på styrke- og stabilitetstrening med gradvis økende belastning, og etterhvert spesifikke øvelser for retur til idrett.

Noen kan ha nytte av muskulær behandling av tilstøtende muskulatur. Kiropraktorbehandling kan være nyttig dersom man er veldig stiv i bekken/korsrygg. Noen responderer godt på supplerende behandling med trykkbølgebehandling mot senen. I noen tilfeller vil det kunne være aktuelt med en injeksjon i slimposen, dersom dette er hovedårsaken til smerten, og andre tiltak ikke fungerer. Såler kan også i noen tilfeller være aktuelt, dersom man ser at det er et uhensiktsmessig belastningsmønster for føttene som eventuelt kan være en årsak til smerte høyere opp i kroppen.

Uansett må det kartlegges hvorfor smerten din oppsto, og skape bedre mønster i treningsrutinen for å unngå at det vedvarer eller oppstår igjen.

Ta kontakt med en av våre behandlere for en grundig undersøkelse av hoften din. Våre behandlere samarbeider tett i oppfølgingen og behandling, på denne måten er du i de tryggeste hender.

Relevante artikler

Trappeløp – spenst, styrke og kondisjon

TRENINGSTIPS

Det er vår og løpetid!

TRENINGSTIPS

Dette skal du tenke på når du skal kjøpe nye joggesko!

Book en konsultansjon hos oss i dag