Emilie Grube (permisjon)

Jeg finner årsaken til problemene dine, og gir deg en behandling som er tilpasset dine ønsker og behov. Jeg er opptatt av å se hvert menneske som et enkeltindivid – alle med forskjellige behov og ønsker. Mitt fokus er å se sammenhengen mellom pasientens kropp og plager for å kunne gi den beste og mest […]

Henriette Hauge

Som terapeut er jeg opptatt av å se på kroppen i sin helhet, og på den måten kartlegge hver enkelt persons plager og hva som er årsaken bak. Jeg er opptatt av å se hvert menneske som enkeltindivid, alle med individuelle behov og ønsker. Mitt fokus er å se sammenhengen mellom pasient, kropp og hverdag, […]

André Ingebrigtsen

Som terapeut er jeg opptatt av å se hele kroppen i sammenheng, og behandler alltid etter individuelle behov. Menneskekroppens kompleksitet har alltid fascinert meg, og da spesielt det gjensidige samspillet mellom kropp, sinn og hverdag. Som terapeut er jeg opptatt av å se hele kroppen i sammenheng, og sammen med deg finne ut hva som […]