Behandling

Krystallsyken?

Veldig svimmel, veldig plutselig? Da har du kanskje krystallsyken. 

Møtet med krystallsyken for første gang kan være en skremmende opplevelse for folk flest. Heldigvis er dette en harmløs tilstand, som enkelt kan diagnostiseres og behandles.

Hva er krystallsyken?
Tilstanden, som på fagspråket kalles benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), kjennetegnes av korte og ofte kraftige svimmelhetsanfall, som oppstår ved endring av hodets posisjon i forhold til tyngdekraften. Ofte vil hverdagslige ting, som det å snu seg i sengen eller å bøye seg fremover eller bakover være nok til å utløse denne kraftige svimmelhetstilstanden. En betryggende tanke for den som måtte oppleve dette, kan være at man på ingen måte er alene. Krystallsyken er nemlig den desidert vanligste formen for svimmelhet på verdensbasis, og rundt 80.000 nordmenn kan forvente å oppleve krystallsyken i løpet av ett år.

Hvorfor oppstår krystallsyken?
Det er enda ikke helt kjent hva som egentlig forårsaker krystallsyken. Tilfeller av tilstanden har vist seg å være assosiert med traume mot hodet, diverse tilstander som rammer det indre øret, eller liggende stilling over lengre tid. Man ser også at kvinner rammes oftere enn menn, og at tilstanden i de fleste tilfeller inntreffer i 60 årene. Utover dette har ting som beinskjørhet, søvnproblematikk, høyt blodtrykk og lave nivåer av vitamin D også vist seg å være risikofaktorer for å få krystallsyken.

Hvorfor blir man svimmel?
For å få en forståelse av hva som skjer med kroppen ved krystallsyken, er det nødvendig med litt grunnleggende kunnskap om likevektsorganet sin oppbygning og funksjon: Vi har alle to likevektsorganer som også blir kalt balanseorganer i kroppen; én på hver side av hodet, plassert dypt inne i øret, innenfor trommehinnen. Disse er ansvarlig for å registrere hodets bevegelser og posisjon, som sammen med andre mekanismer i kroppen spiller en viktig rolle for vår balanse.

Hvert likevektsorgan er væskefylt, og består av flere ulike deler med ulike oppgaver (se figur). Vi har blant annet to øresteinsorgan (sacculus og utriculus), som ved hjelp av et stort antall tunge krystaller (øresteiner) sanser rettlinjet akselerasjon, for eksempel ved kjøring av bil eller hopping på trampoline. I tillegg til disse øresteinsorganene, har vi tre, nærmest sirkulære bueganger som alle registrerer rotasjon av hodet. Når hodet vårt roteres, vil væsken i buegangene flytte på sanseceller, som så aktiveres og sender informasjon videre til hjernen om at hodet roterer. I noen tilfeller, dessverre, kan krystaller fra øresteinsorganene forville seg inn i buegangene og sette væsken som befinner seg her i bevegelse. Denne væsken vil så aktivere sansecellene og gi hjernen en falsk oppfattelse av at hodet roterer, som da resulterer i svimmelhet.

Så snart de tunge krystallene faller til ro inne i buegangen, vil heller ikke væsken være i bevegelse, og hjernen vil ikke oppfatte at hodet roterer. Med en gang hodets posisjon endres derimot, vil krystallene igjen kunne settes i bevegelse, og dermed forårsake et svimmelhetsanfall.

Hva er behandlingen?
I møte med krystallsyken, er behandling gjennom spesifikke posisjonsendringer av hodet ansett som den beste metoden. Likevel kan enkelte personer være så heldige at tilstanden forsvinner helt av seg selv.

Flere ulike behandlingsteknikker har blitt utviklet for hver av de tre buegangene, med formål om å føre de forvillede krystallene tilbake til øresteinsorganene. I forkant av disse behandlingsteknikkene, vil det i klinikken gjennomføres en grundig sykehistorie for å utelukke andre mulige årsaker til svimmelheten. Deretter vil det gjennomføres ulike tester som har til hensikt å fastslå hvilken av buegangene som er affisert. Dette er helt essensielt for å kunne benytte riktig behandlingsteknikk og dermed oppnå ønsket effekt.

Prognose
Krystallsyken trenger ikke vare lenge. Studier har nemlig vist at opp til 92 % av personer med den vanligste formen for krystallsyken, bakre buegang, kan bli kvitt symptomene etter bare én behandling. Dessverre er det veldig vanlig med tilbakefall, og omtrent halvparten opplever å få krystallsyken på nytt innen 40 måneder.

Hva kan man gjøre selv?
Dersom man med sikkerhet vet at krystallsyken er det man lider av, og ønsker å gjøre egne tiltak hjemme, så er det fullt mulig å lære seg behandlingsteknikkene og utføre disse på egenhånd. Det finnes mye informasjon, og en rekke gode videoer på nett som demonstrerer både tester og behandlingsteknikker for de ulike buegangene. Dette kan dog være omfattende arbeid, og identifisering av korrekt buegang på egenhånd kan være vanskelig.

Har man hatt krystallsyken tidligere, ser man også at tilstanden sjelden rammer samme øre eller buegang som gangen før. Dette vil si at behandlingsteknikken man benyttet ved forrige tilfelle, ikke nødvendigvis vil gi effekt neste gang. På bakgrunn av dette føler mange seg tryggere med å heller dra til behandling hos en profesjonell innenfor området.

Hos Torp&Co står dyktige terapeuter med erfaring og kompetanse klar til å hjelpe deg i møte med krystallsyken. Ta gjerne kontakt med oss her. 

Book en konsultansjon hos oss i dag

Book time med en av våre spesialister…

Relevante artikler

Trappeløp – spenst, styrke og kondisjon

TRENINGSTIPS

Det er vår og løpetid!

TRENINGSTIPS

Dette skal du tenke på når du skal kjøpe nye joggesko!

Ta kontakt med oss