Ankelovertråkk

Ankelovertråkk er en akutt skade som skjer når du lander feil på foten, og vrir den slik at det blir en akutt overbelastning av leddbåndene(ligamenter) i ankelen. Dette kan også kalles en ankelvridning eller en forstuelse av ankelen. Det oppstår umiddelbar smerte og ankelen hovner ofte opp, noen får også blødninger(blodutredelse) og den kan kjennes varm. I de fleste tilfeller vil leddbåndene bli strukket eller delvis overrevet, men i noen tilfeller rives de helt over. Overtråkket i ankelen skjer primært innover(inversjon), men kan også forekomme utover(eversjon). Sistnevnte er svært sjeldent.

40% av alle overtråkk skjer i idretten. 4 av 10 utvikler etterhvert en kronisk ankelinstabilitet som de sliter med i ettertid. Ankelinstabilitet defineres som vedvarende smerter, hevelse og gjentagende overtråkk innen 12 måneder fra første overtråkk. Avriving av leddbånd graderes med alvorlighetsgrasd 1-3, der 3 er total ruptur ( fullstendig røket).

Hva kan du selv gjøre?

Når overtråkket har skjedd skal du roe helt ned og få på kompresjon rundt den skadede ankelen så raskt som mulig. Dette for å redusere hevelse og blødning mest mulig. Bruk en elastisk støttebandasje om du har. Har du mulighet til å ligge ned med benet høyt (over hjertehøyde) er dette også nyttig for å redusere hevelse og blødning.

Det er viktig å lære seg PRICE-prinsippet ved akutte skader – dette er nyttige råd ved alle skader som oppstår akutt enten du er på idrettsbanen, i fjellheimen, på kontoret eller i hjemmet.

P – protection – sørg for at skadeområdet får beskyttelse.
R – rest – aktivitet avsluttes og det skadde området må få ro og hvile.
I – ice – legg is på det skadde området, men sørg for å unngå frostskader, legg noe mellom isen og huden.
C – compression – legg kompresjon på det skadde området, bruk gjerne elastisk bandasje.
E – elevation – få det skadde området opp, gjerne over hjertehøyde for å unngå hevelse og økt blødning.

Ved en kraftig overtråkk kan det være nyttig med et røntgenbilde for å utelukke eventulle brudd. Dette får du tatt på din lokale legevakt.

Kompresjon er det aller viktigste av de 5 prinsippene, så må du prioritere, skal dette være nr 1. Kompresjon reduserer hevelse og blødning slik at du raskere kan komme i gang med mobilisering/aktivering av ankelen. Etter 24-48 timer kan du forsiktig begynne å bevege på foten, dette for å få i gang bevegelse i ankelleddet, og for økt sirkulasjon. Sirkulasjonen vil redusere og fjerne avfallsstoffer som hevelse og blødning vekk på skadeområdet.

Du kan deretter forsiktig starte å belaste foten, dersom dette fungerer greit, kan du gradvis øke belastningen. Noen vil ha behov for å avlaste med krykker etter en kraftig overtråkk. Krykker vil hjelpe deg å begrense belastningen, men samtidig gi deg mulighet til å bevege deg noe friere uten for mye halting.

Dersom du har tilgang på ergometersykkel, kan det være fint å komme i gang på denne tidlig i forløpet for sirkulasjon til ankelleddet.

Hvordan behandler vi et akutt overtråkk?

Etter et akutt overtråkk bør behandlingen starte så raskt som mulig for å redusere risikoen for å utvikle kronisk instabilitet. Vi starter med en grundig undersøkelse, og benytter gjerne ultralyd for å stille en så presis diagnose som mulig. Dette gjør at vi kan estimere rehabiliteringstid og belastningen underveis på en bedre måte.

Innledningsvis vil det være viktig å fortsette med mobiliseringøvelser, for økt sirkulasjon til skadeområdet. Dette for en raskere tilheling og reduksjon av hevelse og smerte. Med en gang mobiliteten i ankelen bedrer seg og du kan belaste foten mer, vil det være viktig å komme i gang med mer spesifikke øvelser. Dette vil være øvelser med fokus på å styrke muskulaturen i fot og legg, samt balanse og koordinasjonsøvelser for å gjenvinne stabiliteten i ankelleddet. Jo bedre jobb du gjør med opptreningen, jo raskere vil du gjenvinne optimal funksjon i ankelen din!

Vi tilrettelegger opptreningen ut ifra skadeomfang ditt, smertenivå og hvilket aktivitetsnivå du skal tilbake til. Skal du tilbake til håndball eller fotball hvor belastningen er stor, kreves det mer opptrening enn hvis du skal tilbake til å hverdagen og tur i skogen. Du og din terapeut setter opp et opplegg tilpasset dine behov.

Skal du tilbake til spesifikk idrett vil det være nyttig å bruke tape i oppstartsfasen av opptreningen. Noen vil også benytte en ankelstøtte/skinne.

Kirurgi

Det er sjeldent behov for operasjon etter ankelovertråkk. Men dersom du er sterkt plaget av gjentatte overtråkk, smerter og hoven ankel, kan det være nyttig med en ortopedisk vurdering av hvor vidt ligamentene (leddbåndene som er røket) skal sutureres (sys sammen). Dette vil etterfølges av en lengre opptreningsperiode. Du skal alltid ha forsøkt et systematisk rehabiliteringsopplegg i samråd med fysioterapeut før det gjøres en ortopedisk vurdering.

– Nålebehandling(ims) an benyttes i kombinasjon med muskulær behandling, og flere opplever god nytte av denne kombinasjonen.

– Dry needling (ultralydveiledet nålebehandling) kan være ett alternativ istedenfor trykkbølge. Dette utføres i senene ved siden av slimposen for å skape bedre arbeidsforhold for sene og slimpose. Dette kan brukes om trykkbølge er for vondt, eller om behandler mener at det kun er små områder som har behov for denne type behandling.

Prognose

De aller fleste blir helt bra igjen etter en kraftige overtråkk. Alvorlighetsgraden av skaden bestemmer hvor lang tid rehabiliteringen tar. Ved en milde overtråkk reduseres smerten og normal gangfunksjon gjenopptas stort sett innen 14 dager, de fleste er også tilbake i idretten. Et mer alvorlig overtråkket kan ta mye lengre tid, og man må ofte påberegne 6-8 uker før ankelen begynner å normalisere seg, ofte tar det 8-12 uker før det er full retur til idretten.

Har du akkurat tråkket over, eller sliter du med smerter i ankelen din etter gjentatte overtråkk? Ta kontakt med en av våre fysioterapeuter for en grundig undersøkelse og igangsetting av opptrening.

Relevante artikler

Trappeløp – spenst, styrke og kondisjon

TRENINGSTIPS

Det er vår og løpetid!

TRENINGSTIPS

Dette skal du tenke på når du skal kjøpe nye joggesko!

Book en konsultansjon hos oss i dag