Senebetennelse

Hva er senbetennelse?

En senebetennelse er en akutt reaksjon i en sene, ofte et resultat av en overbelastning av senevevet. Det oppstår ofte en inflammasjonsprosess med hevelse i senen. Det kan oppstå rødhet og varme i huden og man opplever smerte ved ulike bevegelser. Det blir ofte nedsatt kraft i en sene med betennelse. Kroppen er avhengig av denne reparasjonsprosessen for at skaden skal leges. Ofte klarer kroppen å rydde opp i problemstillingen selv, men noen ganger vedvarer smerten og det kan være gunstig å oppsøke hjelp for å stille rett diagnose og komme i gang med tilpasset behandling.

Akutt eller kronisk?

Akuttfasen:

Akuttfasen er fasen når smerten oppstår. Dette er ofte etter ensidig belastning over tid, f.eks. mye jobbing på tastatur og mus med påfølgende smerter i albue og håndledd, mye løping på hardt underlag som gir en betent akillessene, storbyhelg med dårlige sko som gir smerte i plantarfacien under foten eller en irritert knesene pga for mye hopping på volleyballbanen eller knestående ved flislegging.

Smertene provoseres av belastning og er oftest begrenset i lokalisasjon til et mindre område. Området er gjerne irritert og hovent. Det er ofte smertefullt å trykke på senen og for mange er det også nattsmerter. Det kan oppleves en pulserende eller bankende følelse i det skadede området. Kroppens inflammasjonsprosess går på høygir for å forsøke å reparere skaden og dette er grunnen til hevelse, varme, rødme og smerte.

Failed healing:

Dette er fasen da kroppens forsøk på tilheling av skaden mislykkes og smerten vedvarer. I denne fasen skjer det endringer i vevet som kan gi en pekepinn på omfanget av skaden. Med ultralyd kan man se innvekst av blodkar i senevevet, blodkar som ikke finnes i friskt senevev. Senestrukturen oppfattes ofte som fortykket og mer uhomogen ved undersøkelse med ultralyd, ofte med mørkere områder som indikerer fravær av kollagenfibre, noe som igjen gir en svakere sene. Dersom ikke senen behandles, er sannsynligheten stor for tilbakefall ved gjenopptakelse av samme aktivitet som utløste smerten og betennelsen.

Det har vært antydet at uvettig bruk av NSAIDS over en lengre periode kan være årsaken til at smerten vedvar og at kroppen ikke klarer å reparere seg selv. Medikamentene stopper effektiv reparasjonen av vevet, samtidig som en smertedempet sene er mer utsatt for ytterlig overbelastning.

Kronisk fase:

Med kronisk menes det ikke at du alltid vil ha denne smerten. Kronisk betyr primært en vedvarende smerte som ikke kroppen klarer å reparere selv. Det er smart å få tilpasset et behandlingsopplegg som hjelper deg å bli kvitt den kroniske smerten du går med i albue, kne eller fot.

Hvorfor gjør betennelser vondt?

Akkurat som når vi brekker et ben så ønsker kroppen å beskytte den kroppsdelen som er skadet ved å sende sterke smertesignaler og beskjed til hjernen om å holde benet i ro. Det samme gjelder ved en betennelse. Hjernen mottar smertestimuli fra det skadede området slik at vi holder det nok i ro til at reparasjonsprosessene får gå sin gang. Smertestimuli kommer fordi betennelsesceller i det skadede området gjør vevet sensitivt for belastning.

Ved en langvarig smerte fra en skadet senen, så lagrer hjernen informasjon slik at stadig mindre belastning skal til før dette oppleves som smertefullt. Dette er årsaken til at du gradvis må øke belastning og tåleevnen til vevet etter en betennelse. Du må rett og slett overstyre hjernen til å tolerere belastning som tidligere ble oppfattet som en trussel.

Hva er behandlingen?

Det er alltid viktig å få en grundig undersøkelse for å stille riktig diagnose. En riktig diagnose leder frem til rett valg av behandling. I første omgang er det lurt å forsøke å endre eller avstå en periode fra den belastningen som har trigget smerten, enten dette er oppussing, ensidig kontorarbeid eller en sportsaktivitet.

Avlastning og ro til det skadde området vil gjerne gi smertelette. Det er allikevel viktig å forstå at vevet også trenger noe stimuli og blodgjennomstrømning for at tilhelingsprosessen skal igangsettes. Det er derfor viktig å få råd fra en terapeut om belastningsstyring. Sykemelding er ikke alltid beste løsning, snarere heller tilpasset aktivitetsnivå.

I en akuttfase kan det være hensiktsmessig å forsøke en betennelsesdempende kur på 5-7 dager. Smerten vil ofte reduseres i denne fasen, men det er viktig å vite at tilhelingsprosessen i vevet også stagges noe ved bruk av NSAIDs. Reduksjon av smerte betyr ikke nødvendigvis at sene er leget, det er derfor viktig å være påpasselig i denne fasen, samt komme i gang med tilpasset trening og behandling for å styrke den skadde senestrukturen. Dette for å unngå tilbakefall.

I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å behandle med trykkbølge (ESWT) for en raskere heling av senen. Eksentrisk trening, samt tung styrketrening av skadet senevev har vist seg å ha svært god effekt på senebetennelse. Din terapeut vil kun hjelp deg med et tilpasset opplegg til dine plager. Behandling med trykkbølge (ESWT), muskulær behandling, IMS behandling(nålebehandling) av tilstøtende muskulatur, ergonomiske råd og styrketrening leder ofte frem til en smertefri hverdag etter en senebetennelse.

Noen ganger fører ikke konservativ behandling frem og det kan være nyttig å forsøke dry needling av senen ultralydveiledet, evnt PRP behandling. PRP behandling er blodplatebehandling der ditt eget blod tas ut, sentrifugeres og man setter kun tilbake en konsentrert mengde med blodplaterikt plasma for et ønske om en raskere tilheling av senen. Dette er tiltak som gjerne benyttes på en langvarig plage/skade der ingen andre tiltak fører frem.

Alle våre terapeuter har god erfaring med senebetennelser og vil kunne undersøke, rådføre og behandle deg.

Relevante artikler

Trappeløp – spenst, styrke og kondisjon

TRENINGSTIPS

Det er vår og løpetid!

TRENINGSTIPS

Dette skal du tenke på når du skal kjøpe nye joggesko!

Book en konsultansjon hos oss i dag