Hva er nakkesmerter?

Hvert år opplever mellom 30-50 % av den generelle befolkningen nakkesmerter. Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

Hva forårsaker nakkesmerter?

Nakkekink kan ha mange forskjellige årsaker, hvor det ofte er en usikkerhet rundt årsaken. Traumer og irritasjon i nakken og ryggmargen kan føre til nakkekink. Problemet oppstår ofte akutt og man kan våkne med dette om morgningen.

Hva er vanlige symptomer?

Vanlige symptomer er store smerter og ømhet langs muskulatur på fremsiden og baksiden av nakken. Man har store smerter og ofte markerte muskelspenninger i nakke- og skulderområdet som fører til at hodet blir låst i en fremover- og sideveisbøyd posisjon. Nedsatt bevegelse av nakken, en høyere skulder på en side av kroppen, samt hodepine og strålesmerter ut i armene er også symptomer som ofte oppleves. De intense smertene er ofte verst de første 1‐2 dagene for deretter å avta gradvis. Likevel kan stivheten i noen tilfeller vedvare over flere uker/ måneder.

Hva er behandlingen?

Ofte vil muskulær behandling redusere lengden på symptomene. I tillegg antar man at behandling trolig reduserer risikoen for senskader i form av slitasje. Forskning viser at rask muskulær behandling vil redusere nakkesmertene og du vil raskere gjenoppta normal funksjon og smertefri tilværelse enn ved ikke å behandle. Dette kan gjøres med massasje og forskjellige manipulasjonsteknikker.

Smerter som har vedvart over 3 måneder betegnes som kroniske. De oppstår oftest som følge av langvarig feilbelastning eller ved akutt skade. Smertene og symptombilde er ofte svært sammensatt, og kan over tid gi smerter mellom skulderblad, strålende smerter til skulder og arm, prikking og nummenhet i armer og fingre, svimmelhet og ansiktssmerter. Vi vil da gjøre en grundig undersøkelse og behandle og forebygge årsaken til problemet.